Statt Torsk klar for Euronext Growth

Det forventes at Statt Torsk blir tatt opp til handel på Euronext Growth fredag 23. april.

KLAR FOR EURONEXT GROWTH: Daglig leder Gustave Brun-Lie i Statt Torsk til venstre. Foto: Statt Torsk
Sjømat

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Statt Torsk opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth.

Det er ventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 23. april 2021. Tickeren blir STATT.

I slutten av mars ble det kjent at selskapet skulle gjennomføre en emisjon på 95 til 115 millioner kroner der Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist, Grunde Eriksen og Tor Dagfinn Veen samt andre investorer allerede hadde tegnet 101 millioner.

Emisjonspengene skal brukes delvis for å finansiere selskapets vekstplaner, hvilket inkluderer oppbygging av biomasse, investeringer i verdikjeden og ren arbeidskapital.

Statt Torsk har satt seg som mål å slakte 12.000 tonn i 2024 til en kostnad på 35 kroner pr. kilo fordelt på seks oppdrettsanlegg.