Endelig går kveiteoppdretteren på børs

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Nordic Halibut opp til handel.

PÅ BØRS: Det er forventet at Nordic Halibut blir tatt opp til handel 26. april 2021.  Foto: Nordic Halibut
Sjømat

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i kveiteoppdretter Nordic Halibut opp til handel på Euronext Growth, ifølge en melding.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene for Euronext Growth, heter det. 

Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 26. april 2021.

Prøvde på ny

Oslo Børs mottok søknaden om opptak til handel på Euronext Growth 9.april, kun kort tid etter at selskapet droppet sitt opprinnelige noteringsforsøk, på grunn av ugunstige markedsforhold.

«Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det mulig for oss å bli notert denne våren», het det fra Nordic Halibut-sjef Edvard Henden 24. mars.