Vil stanse fiskemilliardær i styret, fikk medhold i retten

Coast Seafood vil ikke ha konkurrent Ola Braanaas inn i styret i deleide Blom Fiskeoppdrett, i frykt for at sensitiv informasjon skal komme på avveie. Nylig kjøpte Braanaas 7,5 prosent av morselskapet.

FULL STANS: Coast Seafood, og adm. direktør Sverre Søraa vil ikke ha konkurrent Ola Braanaas inn i styret i Blom Fiskeoppdrett.  Foto: Thomas Bickhardt/BickFoto
Sjømat

I siste liten, bare noen få dager før den planlagte generalforsamlingen i Blom Fiskeoppdrett, gikk minoritetseier Coast Seafood til Hordaland tingrett og ba om en rettslig kjennelse på at majoritetseier Blom Gruppen ikke får velge milliardær Ole Braanaas inn i styret.

Braanaas, som står oppført med en formue på 3,1 milliarder kroner på Kapitals 400-liste, eier Firda Seafood Group, en av Blom Fiskeoppdretts største konkurrenter.

Familien Blom, som er majoritetseier, har også foreslått Braanaas’ advokat til styret. Coast Seafood mener dette strider imot aksjonæravtalen, og fikk like før helgen medhold fra tingretten.

«Den midlertidige forføyningen bør, slik retten ser det, gå ut på at Blom forbys å stemme for eller på annen måte medvirke til at representanter for Firda, (...), velges inn i styret i Selskapet», heter det i kjennelsen.

Leste om avtalen i media

Gründerne i Blom Fiskeoppdrett, familien Blom med Øyvind og Jakob i spissen, har satt sinnene i kok i fiskebransjen på Vestlandet. Det hele startet da de i begynnelsen av mars inviterte Braanaas og Firda inn i Blom Fiskeoppdrett, der Blom Gruppen har en eierandel på 66 prosent.

Ifølge en pressemelding skulle Blom Gruppen og Firda ha et eiermessig og et driftsmessig samarbeid, noe som omfatter 20 kommersielle konsesjoner, to visningskonsesjoner og to FOU-konsesjoner, hvorav nær halvparten tilhører Blom Fiskeoppdrett.

NY AKSJONÆR: Ola Braanaas Foto: Anders Horntvedt

Salgs- og markedsføringsfirmaet Coast Seafood, som eier 34 prosent av Blom Fiskeoppdrett, fikk imidlertid ikke vite om samarbeidsavtalen før den ble omtalt i media. 

Den ble heller ikke diskutert i styret i fiskeoppdrettsselskapet, der Coast Seafood er representert. 

Ber tilsynet gripe inn

– Vi har forsøkt å ha en konstruktiv tilnærming til Bloms gjentatte brudd på aksjonæravtalen og den måten Blom-familien har ødelagt aksjonærverdier i Blom Fiskeoppdrett de siste årene, skriver adm. direktør Sverre Søraa i Coast Seafood i en melding.

– Men når Blom nå både bryter konkurranseloven og aksjonæravtalen på en gang, har vi fått nok. Dette kan ikke få lov å fortsette. Vi ber nå Konkurransetilsynet om å gripe inn og stoppe dette så snart som mulig og vil også forfølge bruddene på aksjonæravtalen rettslig, fortsetter han.

I forrige uke sendte derfor Coast Seafood et brev til Konkurransetilsynet der selskapet varslet om «bekymringsverdige forhold» i Blom Fiskeoppdrett og Firda Seafood-konsernet. Førstnevnte selskap driver med oppdrett av laks og ørret, mens Firda satser på ørret.

«Coast Seafood er bekymret for at Blom Gruppen og Firda Seafood ikke utviser den nødvendige respekt for konkurranseloven, og at brudd har skjedd eller kan skje. Coast Seafood har ikke fått informasjon som letter bekymringene – tvert om», skriver Søraa i brevet.

Naturlig styremedlem

Han mener det er oppsiktsvekkende at Blom Gruppen legger opp til å få to representanter fra konkurrenten inn i styret i datterselskapet, og frykter at sensitive opplysninger skal tilflyte Firda-systemet.

Nylig kjøpte Braanaas 7,5 prosent av aksjene i Blom Gruppen. Milliardæren opplyser i en sms til Finansavisen at aksjekjøpet er sendt inn til Brønnøysundregistrene, men at transaksjonen ennå ikke er offentliggjort.

– Vi er medeiere i Blom Gruppen, og da er det naturlig å være med i styret i et datterselskap, sier Braanaas, som avviser bekymringene til Coast Seafood om informasjon på avveie: 

– Det høres rart ut. Vi har ikke fått ytterligere informasjon om hvorfor de mener dette. 

Familien Blom besvarte ikke Finansavisens henvendelser mandag.