Kraftig inntektsfall for Grieg Seafood

Inntektene til Grieg Seafood ble kraftig redusert i første kvartal, og slaktevolumet var 17 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.  Foto: Iván Kverme
Sjømat

Grieg Seafood hadde i første kvartal salgsinntekter på 660 millioner kroner, ned fra 1.159 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før biomassjusteringer endte på minus 16 millioner kroner, sammenlignet med 216 millioner i første kvartal 2020.

Slaktevolumet i årets første kvartal var på 13.583 tonn, en nedgang på 17 prosent fra 16.315 tonn i samme periode året før. Driftsresultatet pr. kilo endte dermed på minus 1,2 kroner, ned fra 13,3 kroner.

Grieg Seafood påpeker i rapporten at coronapandemien har forstyrret laksemarkedet og forårsaket et betydelig skift i etterspørselen og lavere priser i kjernemarkedene. 

Oppdrettsselskapet gjentar sine forventninger om et slaktevolum i 2021 på 80.000 tonn eksklusive Shetland. For inneværende kvartal er det ventet et slaktevolum på 15.400 tonn.

Grieg Seafood opprettholder også sin målsetning om et årlig slaktevolum på 130.000 innen 2025.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Grieg Seafood

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter659,831.158,64
Driftsresultat før biomassejusteringer-16,02216,34
Resultat før skatt150,52-353,11
Resultat etter skatt116,44-444,98

Grieg Seafood

  • Oppdrettsselskap som spesialiserer seg på atlantisk laks. 
  • Har hovedkontor i Bergen. 
  • Konsernsjef er Andreas Kvame. 
  • Har et produksjonsmål på 100.000 tonn slaktet vekt i 2020. 
  • Største aksjonær er Grieg Aqua, der Elisabeth Grieg er styreleder.