Vil øke produksjonsvolumet med 50 prosent

Oppdrettsselskapet Andfjord Salmon utreder muligheten for å utvide produksjonsvolumet med 50 prosent. 

LA FREM TALL: Martin Rasmussen, adm. direktør i Andfjord Salmon. Foto: Andfjord Salmon
Sjømat

 

Se webcast av kvartalspresentasjonen her. 

Andfjord Salmon hadde ingen inntekter i første kvartal, i likhet med samme periode i fjor. Underskuddet i driftsresultatet og resultatet før skatt mer enn doblet seg fra henholdsvis minus 7,3 og 3,3 millioner kroner i fjorårets første kvartal, til minus 7,2 og 3,4 millioner i årets første kvartal. 

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 88,8 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, samt en ubenyttet kredittfasilitet på 35 millioner kroner. 

Samtidig med fremleggelsen av kvartalsresultatene kunngjør selskapet en mulighet for en utvidelsesplan på Kvalnes-anlegget. Planen innebærer å øke produksjonsvolumet med rundt 50 prosent, fra 12.600 til 19.000 tonn HOG. 

Det tilsvarer en årlig EBIT-økning fra cirka 350 millioner kroner til 500 millioner kroner ved full produksjon.


Selskapet er allerede i gang med å anskaffe ytterligere 63.000 kvadratmeter areal ved siden av den nåværende lokasjonen på Kvalnes for fase 3-utvidelsen. Den alternative planen med å utvide er betinget av godkjenning i styret og nødvendig finansiering. 

Byggingen av det første bassenget, fase 1, er ferdig, og kun mindre installasjoner gjenstår, som gjør det teknisk mulig å fylle med vann, ifølge en børsmelding.

Les hele kvartalsrapporten her

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Andfjord Salmon

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter00
Driftsresultat-7,3-3,3
Resultat før skatt-7,2-3,4
Resultat etter skatt-7,2-3,4

Andfjord Salmon

  • Norsk selskap som driver med lakseoppdrett. 
  • Selskapet har oppdrettsanlegg på Andøya.
  • Selskapet har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept, og har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks. 
  • Selskapet ble etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen.