Utvider emisjon etter sterk interesse – henter 30 mill. til

Gigante Salmon utvider emisjonen før noteringen på Euronext Growth med 30 millioner, til 222 millioner kroner.

Publisert 24. juni 2021 kl. 16.47
Oppdatert 24. juni 2021 klokken 17.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 171 ord
LANDBASERT: Gigante Salmon planlegger å bygge landbaserte anlegg på Rødøy på Helgeland. Illustrasjonsfoto: Bloomberg

Det nordnorske oppdrettsselskapet Gigante Salmon har som følge av sterk interesse valgt å utvide emisjonen forut for selskapets notering på Euronext Growth.

Emisjonen utvides til cirka 40,4 millioner nye aksjer, fra tidligere cirka 34,9 millioner aksjer. Ifølge selskapets tilretteleggere, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge, er emisjonen overtegnet også med den nye emisjonsstørrelsen.

Tegningskursen er den samme, på 5,50 kroner. Denne verdsetter selskapet til cirka 359 millioner kroner før penger.

Gjelsten, Lundkvist – og Nordea

Med seg som hjørnesteinsinvestorer i emisjonen har selskapet Bodø-baserte T. Kolstad eiendom som tegner seg for 40 millioner kroner, investeringsselskapet Torgnes som går inn med 15 millioner, og Bjørn Rune Gjelsten-kontrollerte Helgeland Invest, som også går inn med 15 millioner.

Kristian Lundkvists Middelborg Invest går dessuten inn med 10 millioner kroner i selskapet.

I forbindelse med utvidelsen av emisjonen nå opplyser Gigante at Nordea Investment Management har tegnet seg for aksjer for 30 millioner kroner.

Selskapet planlegger å bygge landbaserte anlegg på Rødøy på Helgeland.

Noteringen på Euronext Growth ventes å finne sted mandag 5. juli.