Kraftig oppsving i lakseprisen

Lakseprisen fikk seg et godt oppsving i forrige uke, men eksporten sank med over 7 prosent.

OPP: Lakseprisen steg forrige uke, men eksportvolumet gikk ned.  Foto: NTB
Sjømat

Den gjennomsnittlig eksportprisen for fersk eller kjølt oppdrettslaks var 64,69 kroner pr. kilo i uke 28, opp 8,1 prosent fra foregående uke, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norsk eksport av fersk eller kjølt oppdrettslaks var på 17.066 tonn i forrige uke, ned 7,3 prosent fra uken før.

Eksporten av frossen laks endte på 488 tonn, til en pris på 58,02 kroner pr. kilo.

Prisen SSB rapporterer er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.

Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere pr. kilo enn SSB-prisen, ifølge Mowis «Salmon Farming Industry Handbook 2021».