Innsidehandel i Norway Royal Salmon

Tom Vidar Rygh, styremedlem i oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS), har økt beholdningen sin av selskapets aksjer.

ØKER: Styremedlem Tom Vidar Rygh har kjøpt 5.000 flere aksjer i Norway Royal Salmon. Foto: Norway Royal Salmon
Sjømat

   

Rygh kjøpte torsdag 5.000 aksjer i NRS til 209,50 kroner per aksje. Det er 50 øre dyrere enn det styreleder NTS tilbyr for aksjene. Handelen kostet Rygh rett i overkant av en million kroner.

Den 21.juni ble det varslet at NTS planla å selge seg ned i NRS innen fire uker, slik loven påla. Alternativet var at NTS måtte komme med tilbud på resten av aksjene i selskapet. NTS gjorde helomvending og la inn bud på alle utestående aksjer i NRS for 209 kroner per aksje.

Onsdag kom styret i NRS med en anbefaling om å ikke godta NTSs tilbud. Styret mener tilbudsprisen ikke reflekterer de underliggende verdiene i selskapet.

NRS-aksjonærene har til 16. august på å bestemme seg for om de skal takke ja eller nei til NTSs tilbud.