Oppkjøp i motbakke

NTS sitt tilbud på 209 kroner pr. aksje i Norway Royal Salmon virker å være for lavt for aksjonærene. Selskapet har kun fått 1.478 aksepter på sitt tilbud.

Publisert 29. juli 2021 kl. 10.53
Oppdatert 29. juli 2021 klokken 13.43
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 521 ord
BEGGE SIDER: Helge Gåsø er styrets leder i Norway Royal Salmon, og styremedlem i NTS. Foto: Frøy gruppen

     

Den 16. november 2020 kunngjorde Norway Royal Salmon (NRS) og NTSs heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk at deres sonderingssamtaler om å slå sammen selskapene var avsluttet. Det ble ingen fusjon, og selskapene fortsatte sin virksomhet som før. 

Allerede den 23. november solgte Midt-Norsk Havbruk alle sine aksjer i det islandske Ice Fish Farm til Måsøval. Salget ble gjort opp i NRS-aksjer.

Den 21.juni varslet NTS at de planla å selge seg ned i oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon. NTS ønsket å selge seg ned i selskapet, etter å ha utløst tilbudsplikten på de utestående NRS-aksjene.

Tilbudsplikten ble utløst etter NTSs heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk (MNH) kjøpte Måsøval Eiendom og Måsøval Fishfarms aksjer i Norway Royal Salmon.

Senere snudde NTS på hælen. Den 16. juli annonserte de at de endret planen fra nedsalg til tilbud på alle utestående NRS-aksjer. Nyheten sendte aksjen opp 23 prosent.

Tilbudet på 209 kroner pr. aksje verdsatte selskapet til 9,2 milliarder kroner. NRS-aksjonærene har til 16. august på å bestemme seg for om de skal takke ja eller nei til NTS sitt tilbud.

Sagaen stopper imidlertid ikke der. 

Norway Royal Salmon

  • Grunnlagt i 1992 av 34 lakseoppdrettere.
  • NRS konsern eier 39.426 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) for lakseoppdrett fordelt på Region Nord (Vest-Finnmark og Troms) og Region Sør (Haugesund). Region Sør er solgt og ute av porteføljen fra nyttår.
  • NRS eier 50 prosent av Arctic Fish på Island.
  • NRS har minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper.
  • Mål om å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap innen fem år.


Ikke godt nok

Dagen etterpå – den 17. juli – signaliserte Glastad-familien, som sitter på 10,3 prosent av NRS-aksjene gjennom sitt heleide Norway Fresh, at tilbudet fra NTS var for lavt til at de ville akseptere. 

Styreleder i NRS, Helge Gåsø, var av en annen oppfatning. Gjennom sitt selskap Gåsø Næringsutvikling eide han 3,72 prosent av aksjene i NRS. Han inngikk en avtale med NTS om salg av samtlige av sine 1.624.607 aksjer i selskapet.

Fire dager etter at tilbudet ble offentliggjort, gikk styret (det samme styret Gåsø leder) i NRS ut og anbefalte alle sine aksjonærer om å ikke akseptere tilbudet fra NTS – hvor Gåsø også sitter i styret. 

– Etter styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS, var begrunnelsen fra NRS-styret.

I en melding fra NRS omtales Gåsø som NTS sin representant i NRS sitt styre.

NTS

  • Morselskap som produserer og selger laks i Norge, selskapet tilbyr også maritim transport. 
  • Opererer innenfor oppdrett, shipping, godstransport og andre tjenester. 
  • Selskapets primærvirksomhet er lakseoppdrett. 
  • Har hovedkontor i Namsos og adm. direktør er Harry Bøe.

Oppkjøp i motbakke

Så langt i tilbudsperioden, som strekker seg fra 19. juli til 16. august, har NTS totalt mottatt aksepter for 1.478 NRS-aksjer. Til sammenligning kjøpte NRS-styremedlem Tom Vidar Rygh 5.000 aksjer i selskapet for 209,50 kroner – 50 øre mer enn NTSs tilbud – den 22. juli.

Totalt har NRS 43,5 millioner utestående aksjer. I tillegg til akseptene har NTS kjøpt i overkant av 600.000 NRS-aksjer i markedet. Totalt eier NTS nå 15,6 millioner av det utestående NRS-aksjene. Det tilsvarer 35,96 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Norway Royal Salmon.

Tilbudsprisen fra NTS virker å være for lav for flere enn styret i Norway Royal Salmon. og oppkjøpet går tregt. Torsdag formiddag kostet én NRS-aksje 210,50 kroner på Oslo Børs.