Lerøy slaktet betydelig mer

Slaktevolumet for tredje kvartal kom inn 56.400 tonn laks og ørret.

Publisert 7. okt. 2021 kl. 18.15
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 141 ord
SLAKTEOPPDATERING: Fra Lerøy Seafood, ledet av Henning Beltestad. Foto: Iván Kverme

 

Lerøy Seafood slaktet 56.400 tonn laks og ørret i tredje kvartal 2021, mot 44.200 tonn i samme periode i fjor, går det frem av en børsmelding.

Slaktevolumet fordeler seg med 15.700 tonn (7.900) på Lerøy Aurora, 22.900 tonn (22.000) på Lerøy Midt og 17.800 tonn (14.300) på Lerøy Sjøtroll. Av samlet volum på 56.400 tonn utgjorde ørret 8.400 tonn (7.500).

Fangstvolumet for Havfisk var 12.300 tonn i kvartalet (11.100), hvorav 3.400 tonn var torsk (1.700).

«Som tidligere kommunisert forventes lavere uttakskost i andre halvår 2021 sammenlignet med første halvår 2021. På bakgrunn av omdisponeringer i slakteplan vil uttakskost i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora i tredje kvartal 2021 være høyere enn det som var forventet ved avleggelse av rapport for andre kvartal 2021. Estimert slaktevolum for inneværende år er uendret», skriver selskapet.

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2021 blir offentliggjort den 11. november klokken 06:30.