ILA-mistanke for Salmar

Det er oppstått mistanke om et smitteutbrudd ved et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal.

Publisert 28. nov. 2021 kl. 09.59
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 194 ord
RAMMET AV VIRUS: Det er mistanke om ILA ved et stamfiskproduksjonsanlegg i Rauma kommune. Illustrasjonsfoto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal, opplyser Mattilsynet fredag.

Det er Salmar Farming som driver med stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten, og det var selskapet selv som varslet Mattilsynet.

ILA-mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mattilsynet vil selv inspisere anlegget for oppfølgende prøver og eventuelt for å bekrefte ILA-mistanken.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Viruset er imidlertid ufarlig for mennesker.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.
  • Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikket mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.
  • Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. 
KILDE: MATTILSYNET