Samler eierne for å få flytte til Oslo

SER MOT OSLO: Funcom, her ved adm. direktør Rui Casais. Foto: Funcom

Funcom har tidligere kunngjort et forslag om å flytte selskapets kontor fra Katwijk i Nederland til Oslo, og selskapet har nå innkalt til ekstraordinær generalforsamling for behandling av forslaget.

Generalforsamlingen avholdes i Nederland 12. november.

Det nederlandskregistrerte spillselskapet peker blant annet på at det er børsnotert i Oslo, at det har sitt viktigste utviklingsstudio i Norge, og at flytting til Norge vil gi administrative besparelser, deriblant med hensyn til juridiske og regnskapsmessige prosesser.