5th Planet Games skal kutte kostnader

5th Planet Games legger ned spillstudio og skiller lag med finansdirektør og styremedlemmer for å redusere kostnadene og dermed nærme seg lønnsomhet.

LEGGER NED NYTT STUDIO: 5th Planet Games og adm. direktør Henrik Nielsen. Foto: 5th Planet Games

5th Planet Games, det danske mobilspillselskapet som tidligere gikk under navnet Hugo Games, har kunngjort at selskapet skal redusere kostnadene med nær én million danske kroner pr. måned for å komme seg nærmere lønnsomhet.

Én million danske kroner tilsvarer nær 1,4 millioner norske kroner.

Selskapet opplyser at det har en klar ambisjon om å bli et lønnsomt selskap. Samtidig innrømmer det at det så langt har mislyktes med å oppnå dette.

Det gjelder også inneværende kvartal, og selskapet peker på at spillet «Dawn of the Dragons: Ascension», som ble lansert i appbutikkene til Apple og Google 30. september, har hatt skuffende resultater.

«Vi har derfor besluttet å kutte vår kostnadsbase vesentlig», heter det fra selskapet, som viser til at det bruker opp cirka 1,7 millioner danske kroner fra kontantbeholdningen hver måned.

Stenger studio, kutter i ledelsen

Kuttene skal oppnås ved at spillstudioet i Rocklin i California legges ned. Dette skal redusere den månedlige pengebruken med 800.000 danske kroner.

Nedleggelsen innebærer en negativ regnskapsmessig effekt på cirka 15,5 millioner danske kroner.

Videre vil 5th Planet Games redusere København-kontorets utgifter med 150.000 kroner pr. måned. I denne forbindelse vil finansdirektør Anders Søgaard forlate selskapet, etter å ha vært i rollen siden februar 2018. Selskapet har også kommet til enighet med styremedlemmene Jesper Theill Eriksen og Kevin Terkelsen om at de to fratrer sine styreverv.

Etter kuttene vil København-kontoret ha en månedlig «burn rate» på 150.000 kroner, mens den for spillstudioet i Berlin, som har vært i full drift siden tidlig 2019, vil være på 600.000 kroner, ifølge selskapet.

Nødvendige tiltak

Selskapet mener at det med de nye kuttene vil ha implementert de nødvendige kortsiktige tiltakene for å redusere avstanden mellom inntekter og kostnader før spillene «Doodle Jump» og «Adventures of Tintin» lanseres februar og mars neste år – og at det vil oppnå lønnsomhet.

I rapporten for første halvår 2019 oppga selskapet at «Doodle Jump» skulle lanseres i oktober i år.

Når det kommer til likviditet og kapital, viser 5th Planet Games til at selskapet ved utgangen av oktober hadde 5,0 millioner danske kroner i kontanter.

Ved utgangen av desember er forventningen en beholdning på 5,3 millioner kroner.

Selskapet viser til at det ved kapitalbehov har tilgang til cirka 34,2 millioner norske kroner via en avtale med Formue Nord Fokus.

Underskudd

Etter årets seks første måneder rapporterte 5th Planet Games om lavere inntekter enn det selskapet hadde ventet selv.

Disse viste 3,4 millioner danske kroner, som var en bedring fra 2,7 millioner ett år tidligere.

Resultatet etter skatt var negativt på 10,7 millioner, mot et underskudd på 14,7 millioner i første halvår 2018.

5th Planet Games er notert på Oslo Axess. I skrivende stund handles aksjen for 40 øre, ned 10,2 prosent.

Så langt i 2019 er selskapets aksje ned 66 prosent, som gir selskapet en markedsverdi på 20,6 millioner norske kroner.

Tidligere i år har 5th Planet Games kunngjort nedleggelse av spillstudioene i Leamington og Nottingham i Storbritannia.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker