SATS verdsettes til 4,0-4,5 milliarder kroner

KAN IKKE VÆRE HELT FORNØYD: Bjørn Maaseide ønsket seg en verdsettelse av egenkapitalen på om lag 4,5-5,5 milliarder kroner. Det ønsket vil ikke bli innfridd. Foto: Eivind Yggeseth

SATS går etter alle solemerker på børs den 23. oktober.

I en melding torsdag går det frem at SATS vil lansere et offentlig tilbud og søke notering på Oslo Børs. Aksjen ventes å bli tatt opp til handel på eller rundt 23. oktober.

Tilbudsaksjene ventes å bli solgt til en kurs mellom 23,50 og 28,00 kroner, som verdsetter egenkapitalen etter penger i intervallet 4,0-4,5 milliarder kroner.

Tilretteleggerne jobbet lenge med en verdsettelse som var vesentlig høyere.

Selskapet gjentar intensjonen om å hente inntil 1,4 milliarder kroner ved utstedelse av 50-59,6 millioner nye aksjer.

Nettoprovenyet fra ventes å utgjøre om lag 1.355 millioner kroner, og SATS ønsker å bruke en del av kontantene til å tilbakebetale rentebærende gjeld slik at nettogjelden over justert ebitda vil utgjøre om lag 2,0. Det impliserer å betale ned om lag en halv milliard kroner på gjelden.

Det resterende vil bli brukt til å betale ut et utbytte på én milliard kroner til SATS Group, SATS Management Invest AS and Hansemgruppen Holding.

Inntil 28,07 millioner eksisterende aksjer vil bli tilbudt av eksisterende aksjonærer, samt en overtildelingsopsjon på inntil 13,15 millioner ytterligere aksjer.

Free float i aksjen ventes å utgjøre mellom 33 og 57 prosent avhengig av antall solgte aksjer fra eksisterende aksjonærer og innløsning av overtildelingsopsjoner.

SATS Group vil beholde sin posisjon som hovedaksjonær også etter listingen på Oslo Børs med en eierandel på 38-61 prosent avhengig av mulighetene nevnt over.

ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og Carnegie er koordinatorer og tilretteleggere for transaksjonen. Swerdbank, sammen med Kepler Cheuvreux, er med på tilretteleggingssiden.

Tegningsperioden for institusjonelle og private investorer samt ansatte vil begynne 11. oktober klokken 9:00 og varer til 22. oktober.

Investor Bjørn Maaseide har en eierandel på 7,5 prosent i SATS før IPOen.