Stein Erik Hagen går tungt inn i SATS – Ikke lenger svett over prisingen

DYPT INNE I SATS: Stein Erik Hagen har får tildelt nærmere 17 millioner aksjer i SATS i forbindelse med IPOen. Investoren blir dermed storaksjonær i treingskjeden. Foto: Eivind Yggeseth
Sport

I en melding onsdag går det frem at Stein Erik Hagens investeringsselskap, Canica AS, ble allokert 16.983.000 tildelingsaksjer i SATS i forbindelse med børsnoteringen.

Som et resultat av tildelingen blir Hagen storaksjonær i treningskjeden med en eierandel på 9,99 prosent av de utestående aksjene.

Investoren har tidligere uttalt at treningskjeden er et svært interessant investeringsobjekt både for ham selv og Orkla. Men før har prisen vært for stiv for «Rimi-Hagen».

– Sats er en type selskap vi i utgangspunktet kunne være interessert i på grunn av de nye trendene vi ser. Men vi har for lengst gått fra tanken om å overta treningskjeden, det ble for dyrt for oss. Vi har ingen naturlige deler vi kan slå det sammen med og ta ut synergieffekter av. I tillegg var det oppussingsbehov, som krevde store investeringer, sa Hagen til DN tidligere i år.

Tidligere tirsdag ble det kjent at den endelig kursen på tilbudsaksjene i forbindelse med SATS' børsnotering (IPO) har blitt satt til 23,50 kroner. Det betyr at Stein Erik Hagen går inn med om lag 400 millioner kroner i SATS.

Les også: Dette ble den endelige noteringskursen for SATS