SATS-sjefen: – Vi er ikke en folkeaksje, men et folketilbud

Kun tre prosent av aksjonærene i SATS er privatinvestorer. Konsernsjef Sondre Gravir håper å tiltrekke seg flere på sikt.

Fredag morgen inviterte SATS til første kvartalspresentasjon som børsnotert selskap. I et treningslokale på Bislett la treningskjeden frem en omsetning på 938 millioner kroner, opp fra 752 millioner kroner i fjor. Inntektsveksten skyldes blant annet oppkjøp av danske Fitness DK.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ekskludert IRFS 16-effekter kom inn på 129 millioner kroner, mot 127 millioner kroner i fjor.

SATS-aksjen falt fredag formiddag 0,22 prosent til 22,50, noe som priser selskapets egenkapital til 3,8 milliarder kroner. Noteringskursen var 23,50 kroner, men storeier Bjørn Maaseide & Co. forsøkte å selge aksjer for opptil 28 kroner til investorer før børsnoteringen.

«Jeg synes egentlig at SATS-aksjen ble ganske lavt priset. Det er guidet at selskapet skal levere en EBITDA på mellom 580 og 600 millioner kroner i år. Hvis du tar 10 ganger EBITDA og trekker fra nettogjelden havner man på 5 milliarder kroner. Jeg tror at aksjen vil bli attraktiv for investorer som er glad i utbytte», har investor Bjørn Maaseide tidligere uttalt til Finansavisen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker