Bedre lønnsomhet for SATS

I fjerde kvartal fikk treningssenterkjeden SATS et driftsresultat på 132 millioner kroner, som er en kraftig forbedring fra året før.

I PLUSS: Konsernsjef Sondre Gravir i SATS la frem et plussresultat for fjerde kvartal. Foto: Michael Groth

I fjerde kvartal i fjor omsatte SATS for i overkant av 1 milliarder kroner, opp fra 854 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

– Vi er fornøyde med fjerde kvartal, og tallene var som forventet både på inntektsutvikling og marginer. Det viktigste for oss er at vi får flere medlemmer som trener mer, sier konsernsjef Sondre Gravir i SATS.

Driftsresultatet kom inn på 132 millioner kroner, mens i 2018 endte driften kraftig i minus. Selskapet viser til fortsatt volumvekst, yield-ekspansjon og vekst i andre inntekter.

Torsdag ettermiddag var SATS-aksjen opp 2,4 prosent til  26,63 kroner.

SATS

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.036854
Driftsresultat132−139
Resultat før skatt36−178
Resultat etter skatt19−157

2020-mål

SATS har mål om å intensivere markedsføringen i 2020.

Videre vises det til økt fokus på digitalisering og produktutvikling.

Selskapet venter en konsernkostnadsvekst over inflasjonen i 2020, ettersom ytterligere muligheter innen felter på digitalisering identifiseres.