Trigger as, Digimaker as og Recommended Norway as går sammen i et forpliktende samarbeid knyttet til å styrke og utvikle hverandre innen interaktive medier. I øyeblikket sysselsetter de tre selskapene samlet 75 mennesker, hovedsaklig i Kristiansandsregionen. Trigger as, Digimaker as og Recommended Norway as går sammen i et forpliktende samarbeid knyttet til å styrke og utvikle hverandre innen interaktive medier. I øyeblikket sysselsetter de tre selskapene samlet 75 mennesker, hovedsaklig i Kristiansandsregionen. Ifølge selskapene er avtalen unik fordi man også går sammen om å opprette nye arbeidsplasser knyttet til samarbeidet. Det skaper en forpliktelse partene imellom som skiller seg klart fra tilsvarende satsinger, spesielt innen IT, hvor denne typen avtaler i hovedsak ikke har forpliktet partene økonomisk.- I Digimaker ønsker vi å styrke vår posisjon i hjemmemarkedet. Vi gjør det svært bra nasjonalt, og har etter hvert også betydelige kontrakter i utlandet. I nedslagsfeltet mellom Stavanger og Oslo har vi imidlertid mye ugjort, noe vi nå gleder oss til å ta fatt på sammen med våre nye partnere. Det sier administrerende direktør Robert Kristiansen i Digimaker as, som også vil ta partnerskapet med seg ut av regionen når det er naturlig.