Investor og tidligere analytiker Morten Sundstø trakk i sin tid som analytiker flere ganger frem Fast Search & Transfer som det mest spennende IT-selskapet på Oslo Børs. Nå er han imidlertid mer avmålt til utsiktene for aksjen.- Jeg tror mindre og mindre på oppkjøpscaset. De store databaseprodusentene Oracle, IBM og Microsoft har tilsammen 90 prosent av databasemarkedet i verden. De er avhengig av søk, men er villig til å dele produktet i to. Å skrive data trenger ikke å være det samme som å søke i det etterpå, sier Sundstø ifølge Reuters.Sundstø mener Fast sine løsninger ikke passer like godt for alle kunder.- Jeg ser ikke for meg at Google skal gå veldig høyt opp i enterprise search-verdikjeden. Desktopsøkeverktøyet til Google er helt fantastisk. Det er et marked jeg tror Fast ikke har noe sted å konkurrere på. De store ERP- og CRM-selskapene tror jeg heller ikke vil kjøpe Fast. Det måtte være Oracle eller IBM, men jeg tror ikke det skjer. Det er ingen opplagte kandidater som kunne verdsette Fast veldig mye høyere enn det finansielle markedet, fortsetter han ifølge byrået.