Powel er tildelt en 1,4 millioner dollars kontrakt i USA for levering av sitt "Operational Resource Planning System".Selskapet har hovedkvarter i Trondheim.