Telenor opplyser i en melding at selskapet fortsatt må betale langt høyere pris når selskapets mobilkunder ringer til konkurrentenes abonnenter, enn når det ringes til Telenors nett fra en konkurrents. Telenor opplyser i en melding at selskapet fortsatt må betale langt høyere pris når selskapets mobilkunder ringer til konkurrentenes abonnenter, enn når det ringes til Telenors nett fra en konkurrents. Samferdselsdepartementet avslår Telenors innsigelser på Post- og teletilsynets (PT) vedtak om termineringspriser i det norske mobilmarkedet.Departementets endelige vedtak går faktisk lenger enn PTs. Prisforskjellen mellom Telenor og TeliaSoneras NetCom økes fra 38,4 prosent til 40 prosent.Telenors termineringspris senkes med åtte øre til 65 øre, mens NetComs pris kuttes 10 øre til 91 øre."Dette betyr at Telenor må gi en gavepakke til TeliaSonera på 350 til 400 millioner kroner hvert år," heter det i en pressemelding.