HP har sammen med Ementor vunnet KLP Forsikring som ny kunde. KLP Forsikring går i første omgang til anskaffelse av en katastrofesikker datalagringsløsning basert på to HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA) 6000 kabinetter. HP har sammen med Ementor vunnet KLP Forsikring som ny kunde. KLP Forsikring går i første omgang til anskaffelse av en katastrofesikker datalagringsløsning basert på to HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA) 6000 kabinetter. Som en del av avtalen inngår leveranse av HPs programvareløsning for katastrofesikring av data.Avtalen har en verdi på om lag to millioner kroner.