Etter årets første syv måneder viser INMA og Nettforums annonsestatistikk en nettoomsetning på 733 millioner kroner, samt en merkevare omsetning på nær 520 millioner kroner. Dette er en vekst på 50 prosent så langt i år. Etter årets første syv måneder viser INMA og Nettforums annonsestatistikk en nettoomsetning på 733 millioner kroner, samt en merkevare omsetning på nær 520 millioner kroner. Dette er en vekst på 50 prosent så langt i år. - Årets juliomsetning er rekordhøy. Som i tidligere år ser vi en nedgang i annonseomsetningen i feriemåneden. Men sammenlignet med fjorårets julimåned er årets omsetning 53 prosent høyere. Omsetningen er faktisk like høy som de beste månedene i første halvår i fjor, sier INMA-leder Børge Sandengen.Med samme vekst for resten av året vil internettannonseringen bli rundt 1,5 milliarder kroner i 2006, hvorav merkevareannonseringen vil stå for godt over en milliard kroner.Stilling ledig er den kategorien som økte prosentvis mest i juli og som også har økt mest i 2006, opp 76 prosent fra samme periode i fjor. Kronemessig er merkevareannonsering på topp, med en økning på 170 millioner i årets syv første måneder.