Kort tid før Siemens skal overlevere det nye togradiosystemet til Jernbaneverket, saksøkes selskapet for et millionbeløp av underleverandøren Netel. Finansavisen skriver i dag at flere saker kan komme. Kort tid før Siemens skal overlevere det nye togradiosystemet til Jernbaneverket, saksøkes selskapet for et millionbeløp av underleverandøren Netel. Finansavisen skriver i dag at flere saker kan komme. 18. august så Netel seg nødt til å stevne Siemens ettersom selskapet mener å ha et tosifret millionbeløp til gode fra Siemens. Stevningen omfatter imidlertid bare krav på 3-4 millioner kroner. - Vi er fortsatt ikke ferdig med prosjektet, men det må sies å være dramatisk å gå til søksmål før et prosjekt er ferdigstilt, sier adm. direktør Erling Nilsen i Netel til Finansavisen.Prosjektleder for GSM-R i Siemens, Steve Paulsen, bekrefter at stevningen er mottatt. - Å gå til søksmål når man snakker om 0,3 prosent av kontraktsvolumet, synes vi er beklagelig. Det vil alltid være endringer av denne typen i et prosjekt, sier Paulsen.