Greide ikke å fange investorenes interesse

IT-myggen ViaNett greide ikke å gjennomføre emisjonen som planlagt. Nå kuttes prisen.

Teknologi

IT-myggen ViaNett oppnådde ikke det minimum som selskapet hadde satt som betingelse i prospektet. I forhold til minimum oppnådde selskapet i underkant av 50 prosent. IT-myggen ViaNett oppnådde ikke det minimum som selskapet hadde satt som betingelse i prospektet. I forhold til minimum oppnådde selskapet i underkant av 50 prosent. - Interessen har vært stor, og det kan derfor godt tenkes at vi ikke har vært flinke nok til å kommunisere den verdien vi mener selskapet har. Vi er imidlertid selv av den oppfatning at prisen var "fair" i forhold til den vekst vi har og de muligheter vi har for å fortsette denne, sier daglig leder Lars Helland.De som tegnet seg i emisjonen, har nå fått et nytt tilbud fra selskapet om å opprettholde sin tegning eller øke antall aksjer til en pris på 12 kroner stykket i stedet for 14 kroner.- Vi vil signalisere at vi har tro på oss selv, og at vi søker å beskytte eksisterende aksjonærers verdier. Samtidig ønsker vi å nærme oss målet med en mer spredd aksjonærstruktur. Derfor gjør vi heller ikke det som kanskje er mest vanlig i lignende situasjoner, nemlig å gå offentlig ut på nytt med en lavere pris, avslutter Helland.

Nyheter
Næringsliv