Et virus har siden 4. mars herjet DnB NORs nærmere 12.000 pc-er og 1000 servere.Det har ført til at deansattes maskiner har vært nede, og tilgang til tjenester på servere har vært svært begrenset.- DnB Nor har jobbet dag og natt med problemet, med 50 internt ansatte og 150 eksterne konsulenter, forteller Tore Dyrdahl, informasjonssjef i DnB Nor, Dagensit.no.Dagensit.no har med hjelp fra BI-professor Petter Gottschalk satt opp et regnestykke over kostnadene forbundet med viruset.Regnestykket tar kun med tapt produktivitet og konsulentutgifter. De har da kommet frem til atiruset trolig vil koste DnB NOR i overkant av 100 millioner kroner.