Tidligere har vi skrevet en sak om hvordan du med AMD Cinema 2.0 som motor vil du på en datamaskin kunne få en grafikk som har tilnærmet filmkvalitet i selve spillet.Damen her heter Emily, og er utviklet av selskapet Image Metrics. Selskapet har laget en programvare som kan ta detaljene fanget på video, og oversette dette over på et animert ansikt.La Emily forklare deg selv:Kilde: ITavisen