HP's tredje kvartals overskudd var opp 10 prosent, 2,7 milliarder dollar til 28 milliarder dollar, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Inntjening fra drift var opp 20 prosent til 2,5 millioner dollar, sammenlignet med fjorårets kvartal. Dette tilsvarer en EPS på 0,8 dollar, opp fra en EPS på 0,66 dollar samme kvartal i 2007.