Mandag åpnet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) skolekonkurransen som gjennomføres som dataspill. I spillet lærer elevene om hvordan Norfund fremmer næringsutvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika.Elevene blir stilt overfor typiske problemstillinger for investorer i utviklingsland, som hiv og aids, korrupsjon og dårlige arbeidsforhold. Elevene lager så en fremdriftsstrategi basert på innspill fra aktører i spillet. Alle valg får konsekvenser i form av poeng eller avkastning på investeringene.Skolekonkurransen avsluttes 1. desember. (©NTB)