Internett forbi TV i 2010

Internett er i ferd med å forbigå TV som den mest populære mediekanalen i Europa, ifølge en ny undersøkelse fra Microsoft.

Foto: iStockphoto
Teknologi

Prognoser viser at dette kommer til å skje allerede sommeren 2010 - langt tidligere enn antatt.Ifølge Microsoft-rapporten, som er utarbeidet av analyseselskapet Forrester, vil europeere flest velge Internett som sin viktigste mediekanal fra juni 2010. I Norge kan tidspunktet komme tidligere. Europeere vil ifølge prognosene bruke hele 12,7 timer i uken på nettbasert mediekonsum, sammenliknet med kun 11,5 timer foran fjernsynet. Microsoft baserer prognosen på utviklingen de siste fire årene. Norge ligger i europatoppen sammen Island når det gjelder bredbåndsdekning, og bidrar klart til den raske utviklingen.- Vi står foran et historisk vendepunkt i folks medievaner. Den høye bredbåndspenetrasjonen i Europa er en av hovedårsakene til den eksplosive utviklingen. For mange unge forbrukere er nå PC-en og mobiltelefonen i dag deres eneste kilde for video- og TV-innhold. Dette vil få store konsekvenser for hvordan tradisjonelle TV-aktører og annonsør vil utnytte Internett som mediekanal fremover, sier Toni Fadnes, leder for Consumer & Online i Microsoft Norge.Her er noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen:• Ifølge økningen vil Internett forbigå TV som det mest konsumerte mediet i juni 2010• Europeere vil i snitt tilbringe over 2.5 dager i måneden på Internett i 2010• Fjernsynsapparatet vil i mindre grad dominere som den eneste flaten for video- og fjernsynsinnhold. Forbrukere bruker nå i økende grad PC'en eller mobiltelefonen for å se på favorittprogrammene sine.• 1 av 4 (28 %) av alle europeere ser video på internett. Dette er en økning på 150 % siden 2006.• For mange forbrukere, da i sær de i alderen 18 - 25 år, er PC'en deres eneste kilden for video- og fjernsynsinnhold

Nyheter
Teknologi