Gjerrig printer

"Printeren som vil at du skal skrive ut mindre", skryter Lexmark.

Foto: Lexmark
Teknologi

Den nye skriverserien X650 bestående av flerfunksjonelle sorthvitt laserskrivere er utviklet for at bedrifter enkelt skal kunne redusere kostnader samtidig som miljøet ivaretas."Faktisk er skriverne utviklet for at du skal skrive ut mindre", skriver Lexmark i en pressemelding.En omfattende analyse Lexmark har gjort i samarbeid med Bio Intelligence Service viser at 80 prosent av en skrivers miljøfotavtrykk stammer fra papirforbruket, i motsetning til kun 8 prosent fra energiforbruket og 7 prosent fra selve produksjonen av skriveren, noe som har inspirert serien.Print less•En USB-port på forsiden av hver skriver gjør at du kan skanne til PDF. I stedet for å skrive ut dokumenter til for eksempel møter, kan dokumentene enkelt bruke USB på en bærbar eller distribuere via e-post. •En berøringsskjerm som lar brukeren forhåndsvise dokumentene for bedre oversikt før utskrift. •Lagre egne profiler med ikoner med brukerspesifikke standardinnstillinger. •Øko-modus på alle enheter i serien, noe som betyr redusert energiforbruk i standby-modu og under utskrift.

Nyheter
Teknologi