Gule sider med verdens beste iPhone-app?

Den nye iPhone-applikasjonen fra Gule Sider er helt utrolig.

Flere hundre tusen programmer er tilgjengelig på Apple AppStore, men det er en stor overvekt av mindre bra programmer. Det er kun et fåtall personer som tar i bruk flere av teknologiene på iPhone-plattformen, såkalt Augmented reality.Augmented reality bruker eksempelvis kameraet, GPSen og en online database samlet - slik at brukere kan se verden gjennom sin iPhone på et litt annerledes vis. Virkeligheten får på så måte et ekstra lag, med diverse informasjon. Dette kan benyttes til GPS-tjenester, interaktive spill og mye annet.Gule sider vil være en av verdens første med denne teknologien.I høst vil utviklerfirmaet Agens være klar med programmet i AppStore, men selskapet har allerede en prototype klar, forteller selskapet HegnarOnline.Slik fungerer den: