Jon Lech Johansens selskap Doubletwist vil hente 8,5 millioner dollar (50 millioner kroner). Ifølge dn.no vil "DVD-Jon" yppe mot Apple og de andre kjempene i Silicon Valley. Lech Johansen ble kjent for å bryte DVD-sperren. Han jobber fortsatt ut fra ideen om at digitale produkter skal kunne brukes uten innlagte sperrer fra selskapene.Emisjonen priser selskapet til 360 millioner kroner. Ifølge avisen er forretningsideen til Doubletwist at alle forbrukere skal kunne overføre og bruke all musikk, bilder, video og annen media de har på et hvilket som helst digitalt produkt de eier.- Vi kommer hovedsaklig til å hente penger i USA, men det kommer antagelig også til å være utenlandske og skandinaviske investorer med i denne runden, sier Lech Johansen.