Lefdal Gruve i Nordfjord har en unik mulighet til å bli verdens største, sikreste og mest miljøvennlige datasenter. Det er konklusjonen i et omfattende forprosjekt som nå er ferdigstilt med deltakelse fra IBM, Hafslund, IKT Norge, SFE, DnBNOR og en rekke andre partnere.Prosjekt "Lefdal Gruve" er et norsk pilotprosjekt på storskala grønn datalagring som er utviklet og ledet av IT-bedriften LocalHost AS i Måløy.- Datamengden i verden dobles hver 18. måned. Det er et enormt fokus internasjonalt for utbygging av store, sikre og energieffektive datalagringslokaliteter. Prosjekt "Lefdal Gruve" har ikke bare vist at gruven er egnet som datasenter, men at gruven er optimal for storskala oppbygging av datasenterfasiliteter til en internasjonalt konkurransedyktig kostnad, sier Telecom-nestor Ingvild Myhre, leder for i styringsgruppen i prosjektet.