Merkevareomsetningen fortsetter å øke markant, slik den har gjort i hele år, og i september økte den med hele 28 prosent i forhold til september 2009. Ser vi på økningen i stilling ledig, så har veksten økt med hele 42 prosent sammenlignet med 2009.Det ble omsatt annonser for hele 204 millioner kroner forrige måned.- Veksten i stilling ledig gjennom året viser at næringslivet øker innsatsen og aktivitetsnivået og at den norske økonomien har kommet ut av krisen. Dette gjenspeiler seg også i den veldige positive utviklingen og veksten i annonseomsetningen, sier konstituert daglig leder i INMA, Ola Hanø.Annonsetallene er basert på tall som er rapportert inn av medlemmene i MBL/Nettforum og INMA.