I forbindelse med lanseringen av det nye Xbox-spillet, Fable III, har Norstat gjennomført en undersøkelse blant 1.000 respondenter. Denne kartlegger en rekke holdninger til makt, grådighet, utroskap og tillit. Blant annet viser den at dobbelt så mange i nord- og på vestlandet synes det er greit med forhold på si, så lenge deres kjære ikke får vite om det.- Nå skal det være sagt at undersøkelsen viser at folk flest ikke synes utroskap er greit. Likevel er det interessant at dette er mer akseptabelt i nord og i vest. I spillet Fable III blir du stilt overfor en rekke valg som får konsekvenser, akkurat som i virkeligheten, sier Tony Renstrøm som er Country Lead i Microsofts avdeling EDD.- Dine handlinger endrer verden. Om ikke utroskap i det virkelige liv forandrer verden, kan det utvilsomt få konsekvenser.Undersøkelsen tar for seg etiske spørsmål du tvinges å ta stilling til i Fable III.- Du kan stjele, juge, være ond eller rett og slett en kjernekar. Så får man se hva man kommer lengst med, avslutter Renstrøm.