Åpner for nye norske toppdomener

I framtiden kan det norske toppdomenet .no få selskap av domener som .oslo, .rogaland, .akershus og .bergen.

Passasjerene ombord i Norwegian får nå tilgang på internett på utenlandsflyvningene. Foto: Scanpix
Teknologi
Skal du registrere et særnorsk internettdomene i dag, er det bare domenet .no du kan velge. Nå vurderer Samferdselsdepartementet å utvide antall særnorske domener slik at man i fremtiden kan få flere valgmuligheter.- Norge er det første landet i verden som har gjennomført en vurdering av behovet for nye toppdomener med nasjonal tilknytning. Interessen andre lands myndigheter har vært stor, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).Fredag leverte en arbeidsgruppe ledet av seksjonssjef Ørnulf Storm i Post- og teletilsynet sin rapport til samferdselsministeren.Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at vilkår for registering av særnorske domener må reguleres i en egen forskrift og at forutsetninger som nyskapning og krav til forretningskonsept må være på plass før man kan godkjenne nye norske toppdomener.