Organisasjonsmodellen Dell hadde satt opp for sin norske salgsvirksomhet i årene 2003-2006 var ikke tilstrekkelig til at selskapet kunne slippe unna skatt mente Oslo tingrett i 2009. Den konklusjonen er Borgarting langmannsrett enig i, skriver Finansavisen.Ifølge avisen har ligningsmyndighetene beregnet at Dell i løpet av disse årene tjente 85 millioner kroner på norske forbrukere, og selskapet må nå betale skatt av dette beløpet. Dell nekter for å ha gjort noe galt, og anker sannsynlig skane til høyesterett.- Konserner betaler skatt til norske myndigheter på overskuddet av virksomheten i Dell AS i Norge, og er derfor både ovverrasket og ekstremt skuffet over kjennelsen i lagmannsretten, sier Dell Norges sjef Michael Jacobs.