- Jeg har fått to utredninger, men ingen av dem speiler det nye e-bokmarkedet. Det kan derfor bli aktuelt å bestille nye utredninger, sa kulturministeren da hun torsdag hadde sin oppsummerende sommerpressekonferanse.Huitfeldt sier at hun vil ha utredet hvordan fastpris fungerer innen e-bokmarkedet.- Vi har ikke tilstrekkelig oversikt over dette markedet. Vi vil følge det, sier statsråden til NTB.Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen sier han håper eventuelt nye utredninger kommer raskt.- Vi bidrar gjerne og supplerer med den informasjon vi har. Vi la nylig fram en rapport som nok vil gi svar på en del av spørsmålene. Jeg vet ikke om statsråden har lest den, sier Einarsson.Leder Sigmund Løvåsen i Forfatterforeningen sier at han hadde håpet Huitfeldt ville kommet til en snarlig avgjørelse i denne saken.