Oljebransjen er utydelig på nett

Statoil, Skagen44, Idemitsu, Spring Energy, DNO og Aibel går i grunnleggende feller.

Markedssjef Jostein Magnussen, Netlife Research. Foto: Selskapet
Teknologi

ONS - petroleumsbransjens storstue - er over for denne gang. Oppmerksomheten har vært stor rundt bransjens millioninvesteringer i messestands og kontaktpleie.Men resten av året er selskapenes websider viktige kanaler overfor målgrupper som inkluderer jobbsøkere, potensielle investorer, aksjonærer, myndigheter, politikere, miljøvernaktivister, journalister med flere, skriver Netlife Research i en pressemelding.Petroleumsbransjen er gjennomgående utydelig på nett. Det viser en ekspertevaluering fra Netlife Research, som er et norsk selskap som har spesialisert seg på brukeropplevelse på nett.Enkelte nettsteder fører sine gjester på ville veier. Flere er i praksis ubrukelige på mobiltelefoner og lesebrett, slår selskapet fast i en pressemelding.- Er petroleumsbransjen tilstrekkelig oppmerksomme på hvor viktig websidene deres er i kontakten med omverdenen? Våre stikkprøver tyder ikke på det, sier markedssjef Jostein Magnussen i Netlife Research.Selskapet sett nærmere på nettstedene til Statoil, Skagen44, Idemitsu, Spring Energy, DNO og Aibel.- Nettstedene går i grunnleggende feller. Brukerne og brukeroppgavene får ikke prioritet, innhold er ikke godt nok og nettsidene er ikke tilpasset for mobilen, sier Magnussen.Han understreker at stikkprøvene på seks nettsteder ikke gir et dekkende bilde av situasjonen for hele bransjen, men erfaringsmessig gir dette en god pekepinn på tilstanden for hele bransjen.Av pressemeldingen fremgår det at nettstedene ble vurdert ut fra prioritering og brukerfokus, navigasjon og menyer, innhold, mobiltilpasning og annet.Analysen viser at flere kan forbedre sidene sine med enkle grep. Andre bortimot villeder de besøkende og må gjøre større løft. En aktør fremstår ved første øyekast som konsertarrangør eller -scene. Hos en annen aktør blir man bedt om å sende en email for å få tilsendt årsrapporten som ligger et annet sted på nettstedet, slås det fast.- Riktig teknologivalg er avgjørende for å skape lønnsomhet i utvinning av olje og gass. Det samme gjelder for å få full uttelling for investeringer i nettsteder. Petroleumsbransjen bruker for eksempel ofte visningsteknologien Flash som ikke fungerer på mange mobiltelefoner og nettbrett. Så godt som alle bruker mobile klienter til websurfing, også i petroleumsbransjen. Følg webstandardene og tilpass sidene til mobile plattformer, oppfordrer Magnussen.

Nyheter
Næringsliv