Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ) delte tirsdag ut prisene for årets offentlige nettsteder. Akershus fylkeskommune fikk prisen for årets kommunale nettsted, mens prisen for beste tilgjengelige nettsted gikk til Skatteetaten.Statens vegvesen får ros for å skrive godt på nett. Skatteetaten roses for sitt systematiske arbeid for å bedre brukskvalitet.I alt 659 offentlige nettsteder er vurdert av direktoratet, som påpeker at flere offentlige nettsteder burde være tilpasset mobile enheter. Kun tre av ti statlige nettsteder er tilpasset i dag, mens bare drøyt to av ti nettsteder i kommunal sektor.- Å kunne tilby mobiltilpassede nettsteder blir viktig når en økende andel av den norske befolkningen har smarttelefoner og nettbrett. For en del type tjenester er også de mobile flatene i ferd med å ta over som brukernes foretrukne kanaler, sier rådgiver Anders Nedland Røneid i Difi. (©NTB)