Åpner nytt kraftsenter for cybersikkerhet

I en verden der nesten alt er datastyrt, blir vi sårbare. Nå skal Norge slå tilbake mot tyveri og ødeleggelser som forsøkes begått via datamaskiner fra Gjøvik.

Oslo 20120125.Illustrasjonsfoto. Hacking, hackere og datakriminalitet blir av mange oppfattet som et alvorlig samfunnsproblem.Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix Øijord, Thomas Winje
Teknologi

Fredag åpnes Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) ved Høgskolen i Gjøvik. Dette blir det nye nasjonale senteret for forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet.Drikke av brannslange– Det å håndtere alle de angrepene som skjer på norske datamaskiner i norske systemer, er som å drikke vann av en brannslange. Du får verken tid til å områ deg eller planlegge. Vi skal bidra med å tenke langsiktig, bygge kompetanse og gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot ødeleggende dataangrep, sier dekan ved Høyskolen, Morten Irgens, til NTB.Sterkt fagmiljøHan skal lede senteret der sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv og akademiene har gått sammen i et tett samarbeid for å møte framtidens trusler. De siste 11 årene er det bygd opp et sterkt fagmiljø for informasjonssikkerhet ved Høyskolen i Gjøvik – NISlab (Norwegian Information Security laboratory). Nå bidrar også institusjoner som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Kripos, PST, Eidsiva, Statkraft, Statnett, Telenor og IBM til det nasjonale senteret for informasjons- og cybersikkerhet.– NISlab var den første akademiske forskningsgruppen for informasjonssikkerhet i Europa. Vi er de eneste i Norden som leverer egne dedikerte studieprogrammer i informasjonssikkerhet. Hos oss er cyber- og informasjonssikkerhet hovedsaken, ikke et fag eller to i en informatikkutdannelse, sier Irgens.Avhengige av dataBegrepet cybersikkerhet kan være fremmedartet, men det handler om sikring av ting som er sårbare via datasystemer.– Cybersikkerhet handler om å forhindre misbruk, ødeleggelser og tyveri via datasystemer. Det gjelder i aller høyeste grad fysiske ting. Dersom noen får tilgang til styringssystemene for drikkevannsforsyningen i en by, kan dette saboteres via data. Norge er en av de nasjonene i verden som er mest avhengig av data. Vi er dermed også svært sårbare, sier Morten Irgens.EtterutdanningVed oppstarten er det etablert ti professorater ved CCIS. Morten Irgens ser for seg at senteret i løpet av et par år vil ha et sted mellom 75 og 80 ansatte. Fagområdene ved senteret vil spenne over et vidt spekter.– I samarbeid med Politihøgskolen starter vi for eksempel et helt nytt masterprogram i datakriminalitetsetterforskning i høst. Her kan norske politifolk etterutdanne seg i bekjempelse av datakriminalitet. Dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde gått sammen i det nye senteret, sier Irgens til NTB. (©NTB)

Nyheter
Teknologi