EVRY: - Mange alvorlige angrep

- Vi er litt overrasket over at det fortsatt er virksomheter som står uten skikkelige forsvarsverk mot DDoS, sier sikkerhetsdirektør Tore Larsen Orderløkken i EVRY.

Ungdom ser inn i skjermen på PC - Foto - Scanpix
Teknologi

EVRY registrerte totalt 84 DDoS-angrep i 2014 hvorav mange angrep var målrettet og langt mer omfattende enn det man har sett tidligere. - Vi er litt overrasket over at det fortsatt er virksomheter som står uten skikkelige forsvarsverk mot DDoS, sier sikkerhetsdirektør Tore Larsen Orderløkken i EVRY.- Målt i antall DDoS-angrep har EVRY registrert en liten tilbakegang i 2014, men samtidig viser statistikken av hvert enkelt angrep har blitt mer sofistikert, sier sikkerhetsdirektør Tore Larsen Orderløkken i EVRY i en melding.Forsterket infrastruktur og automatiserte mitigeringsløsninger bidro til at EVRY avverget mange DDoS-angrep i 2014. Både private bedrifter, offentlig eide virksomheter og kommuner er blant de organisasjonene som har vært utsatt for DDoS-angrep det siste året. Totalt sett registrerte EVRY 84 angrep sammenlignet med 88 angrep i 2013. Mens statistikken i 2013 viste flere korte angrep, er trenden i 2014 flere lengre angrep som retter seg mot mange kunder. Det er en betydelig økning i såkalte forsterkelsesangrep hvor angriperen prøver å skjule seg bak en legitim aktør men i virkeligheten har til hensikt å blokkere nettsidene til en virksomhet.Det mest omtalte DDoS-angrepet i 2014 var wordpress-forsterkningen 8. juli som rammet flere store norske virksomheter. I dette tilfellet gikk politiet til rask pågripelse av gjerningsmannen. Gjennom hele høsten har EVRY registrert en rekke DDoS-angrep mot ulike virksomheter. Senest nyttårsaften ble en stor norsk organisasjon utsatt for et stort angrep, men dette ble blokkert og fikk ingen effekt på brukerne. I tillegg til de store angrepene har EVRY gjennom 2014 også erfart en rekke korte angrep hvor hovedhensikten har vært å teste forsvarsverket. 

Nyheter
Næringsliv