Denne reisen blir 50 prosent raskere enn en flytur

Flere og flere selskaper kommer på banen med utbyggingsplaner for hyperloop.

Hyperloop tilbyr transport 50 prosent raskere enn flyet og 300 prosent raskere enn toget.I USA er det allerede flere prosjekter i gang for å tilby reisende transport via hyperloop. Nå vil canadiske Transpoc opprette en hyperloop mellom Torronto og Montreal.Strekningen som CEO Sebastien Gendron i Transpod ønsker å opprette vil bli tilbakelagt på 30 minutter med en Hyperloop. Gendron håper å selge de første billettene allerede i 2020.