Hvem er Norges smarteste sikkerhetsekspert?

Oslo 20120125.Illustrasjonsfoto. Hacking, hackere og datakriminalitet blir av mange oppfattet som et alvorlig samfunnsproblem.Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix Øijord, Thomas Winje

Det ligger an til et skikkelig rotterace om hvem som skal bli kåret til Norges beste sikkerhetsekspert. Hele 1.400 personer har meldt seg på konkurransen og det er stor prestisje knyttet til å bli kåret som «Master of Cyber Security».- Sikkerhetstruslene blir flere og mer komplekse samtidig som digitaliseringen av Norge går med rekordfart. Sikkerhetskompetansen må styrkes både på ekspertnivå og blant ledere. Tittelen "Master of Cyber Security" henger høyt. Vinneren må dokumentere at han eller hun har dybdekunnskaper om mange tema, samtidig som vedkommende må forstå morgendagens sikkerhetsutfordringer, sier sikkerhetsdirektør Tore Orderløkken i EVRY.Det er ikke bare interessen som er stor - kunnskapsnivået er også imponerende. Gjennomsnittscore for alle deltagerne så langt er 88 prosent. Det er 20 personer som har 100 prosent riktige svar etter første runde.For å gå av med seieren gjelder det å svare riktig på 250 dagsaktuelle spørsmål fordelt på fem quizrunder. Deltagerne blir testet om tema som MITM-angrep, usikrede dimper, kryptovirus, «ransomware», «endpoint security» eller «Black Swan».Det er arrangørene av HackCon i samarbeid med EVRY som gjennomfører konkurransen.


Les også