E-tjenesten: Den digitale trusselen øker

De mest alvorlige digitale truslene mot Norge vil komme fra Russland og Kina, mener Etterretningstjenesten.

Mandag la E-tjenesten fram sin åpne trusselvurdering for 2017. Der heter det blant annet at Russland vil fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål.- Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver E-tjenesten i rapporten.Aktivt RusslandDen økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer i tillegg at aktiviteten i større grad vil støtte oppunder ulike former for press eller trusler. - Vi har sett at Russland gjennomførte digitale operasjoner for å påvirke valgkampen i USA. Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sa E-sjef Morten Haga Lunde under mandagens pressekonferanse.Terrortrussel og politisk spenningHan pekte på tre utviklingstrekk som synes særlig relevante for Norge og norske interesser. I tillegg til digitale trusler gjelder dette terrortrusselen fra militante islamister og de økte geopolitiske motsetningene mellom Russland og Vesten som følge av konfliktene i Ukraina og Russland.Lunde mener at ekstremistgruppen IS vil være en betydelig trussel for europeiske land i 2017.- Selv om ISIL (IS) er svekket i Irak og Syria, og kapasiteten til å gjennomføre sentralstyrte angrep dermed er redusert, vil organisasjonens nettverk i Europa være en betydelig trussel, sa han.(©NTB)