Teknologi som hjelper gamle hjemme

FN anslår at det vil være 1,5 milliarder mennesker over 65 år på jorden i 2050. Mange vil bo hjemme, og dette er teknologi fra Intuition Robotics som kan gjøre det enklere.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker