Advarer mot lagring av privat data på nett

Sjefen i Cyberforsvaret er bekymret for hvor mye privat informasjon vi legger igjen på nett og hvordan det kan bli brukt mot oss i potensielle nettangrep.– Vi har egentlig ikke tatt helt på alvor sårbarheten vi utsetter oss for når vi gir bort så mye privat data som kan deles eller komme på avveie, sier Inge Kampenes til DN.Cyberforsvaret har som ansvar å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og plattformer mot angrep utenfra.Kampenes mener digitaliseringen av informasjon om hver enkelt kun vil øke. Han peker spesielt på informasjon som samles inn av aktører til bruk i reklame- og salgsøyemed, i tillegg til statlige aktører som sorterer denne informasjonen.– Det få tenker på, er at det på lang sikt kan slå tilbake på deg, gjennom et angrep på deg personlig, eller et angrep på et helt land, for eksempel gjennom en informasjonsoperasjon som kan rokke ved demokratiske prosesser, sier han.Kampenes sier man fremdeles er i en tidlig fase med å forstå hvordan angrep eller operasjoner i cyberspace vil foregå. Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, mener man må tenke nytt i forhold til cyberutviklingen.– Vi må tilbake til utgangspunktet og se hva vi egentlig må beskytte oss mot, og hvilke løsninger vi har valgt oss for å beskytte oss i cyberdomenet.


Les også