Kan Snap lykkes?

Må må til for at Snap skal lykkes?

Richard Drew