Begynner folk å bli lei av Facebook?

Har endringene i algoritmen ført til dette fallet i bruken av Facebook eller er algoritmen blitt endret på grunn av fallet i bruken?